Norrby:19


(Rubrik:)      Brundhby sochn

Notarum Explicatio

1    Ruda frelsehemman                              ½
A   Ett åhrs vthsädhe                                  4 ½ tunna
B   Södergierdet vthsäde                            2 ½ tunna
C   Lillegierdet vthsädhe                             1 7/8 tunna
D   Skeen waldz engh till höö                      5 laß höö
E   Skeen waldz engh till höö                      12 laß höö
F   En beteshaghe
G   En stenigh enghehaga till höö                 2 ½ laß
     Till Rudha ähr fiskewatn i Norby siönn och ingen
     mer skogh eller vthmark än som fins noterat på
     afrijtningen.
H   En beteshage till Mörby numero 4 folio 21.

(Karttext:)

Norby Lacus
Enghe haga
Ale skogh
Skeen waldz engh
Lind
Beteshaghe
På denne sijdan tager Mörby ägor widh
Måßigh skeen waldz engh med ekeskogh
Beteshage
Scala ulnarum