Norrby:21


(Rubrik:)      Klåckerijke sochn

Notarum Explicatio

A   Möörby hemman                              2 ½
B   Södregiärdett vtsäde                         31 1/4 tunna
C   Norre gierdet vtsäde                         30 tunnor
D   Stoor engen till höö                           35 laß
E   Lille engen till höö                              5 laß
     Gierdes engh i B till höö                     2 ½ laß
     Gierdes engh i C till höö                     5 laß

1   Frälsehemman vnder Noorby             1
     Hafwer i byemål 24 alnar bred åker.
     Vtsäde i Södregierdet                         12 ½ tunna
     Vtsäde i Norregierdet                          12 tunnor
     Engh i Stoorengen till höö                    14 laß
     I lille engen blifwer höö                        2 laß
     Gierdes engh till höö i C                      2 laß
     Gierdes engh i B till höö                      1 laß

2   Frelsehemman jbidem vnder Noorby   1
     Ähr lijka i alla lägenheter med numero 1

3   Frälsehemman jbidem vnder Noorby   ½
     Hafwer i byemål 12 alna bred åker.
     Vtsäde i Södregierdet                          6 1/4 tunna
     Vtsäde i Norregierdet                           6 tunnor
     Engh i Stoor engen till höö                    7 laß
     Engh i Lille engen till höö                       1 laß
     Gierdes engh i B till höö                       ½ laß
     Gierdes engh i C till höö                       1 laß
    
     I Möörby ähr nötorfttigh skogh och vt-
     mark, och fijskewattn i Noorby siön till
     nötorftten.

(Karttext:)

Norby lacus
Ale skog
Här tager Hasla ägor widh
Skeenwaldz engh med tofuer
Leer mylla
Leer iord
Leer mylla
På denne sijdhan tager Rudha äghor widh
Leer mylla
Leer iordh
Leer mylla
Dungh iordh
Leeriord
Ör mylla
Ör mylla
Hårdwaldz engh
Örmylla
Scala ulnarum