Norrby:22-23


(Rubrik:)      Boberghz häradh         Klåckerijke sochn

Notarum Explicatio

A    Hasla hemman                                 5
       Vtjord                                             1
       Ahr frälse vnder Norby.
B    Östregierdet vtsäde                          23 tunnor
C    Wästregierdet vtsäde                       27 tunnor
D    Skeenwaldz engh till höö                  54 laß
      Gierdes engh i B till höö                    10 1/9 laß
      Gierdes engh i C till höö                    3 laß

1    Frelsehemman                                  1
      Hafwer i byamål 40 alna bred åker.
      Vtsäde i Östregierdet                         6 1/4 tunna
      Vtsäde i Wästregierdet                       7 1/8 tunna
      Engh till höö                                      15 laß
      Gierdes engh i B till höö                     3 laß
      Gierdes engh i C till höö                     7 1/4 såtar

2   En vtjord jbidem brukas aff numero    1
     Hafwer i byemål   10 alna bred åker.
     Vtsäde i Östregierdet                          1 1/16 tunna
     Vtsäde i Västregierdet                        1 13/16 tunna
     Engh till höö                                       3 såtar
     Gierdes engh till höö i B                      3 såtar
     Gierdes engh till höö i C                     1 ½ såtar

3    Frelsehemman jbidem                        1/4      
      Hafwer i byamål 10 alna bred åker.
      Vtsäde i Östregierdet                         2 ½ tunna
      Vtsäde i Wästregierdet                      2 7/8 tunna
      Engh till höö                                     5 laß
      Gierdesengh i B till höö                     1 laß
      Gierdesengh i C till höö                     3 såtar
     
4   Frelsehemman jbidem                        ½
     Hafwer i byamål 23 alna bred åker.
     Vtsäde i Östregierdet                         3 ½ tunna
     Vtsäde i Wästregierdet                       4 1/8  tunna
     Engh till höö                                      8 laß
     Gierdes engh i Östregierdet                1 laß 3 såtar
     Gierdes engh i Wästregierdet              4 såtar

5   Frelsehemman jbidem                        ½
     Hafwer i byamål 28 alna bred åker.
     Vtsäde i Östregierdet                         4 ½ tunna
     Vtsäde i Wästregierdet                      5 1/16 tunna
     Engh till höö                                     10 laß
     Gierdes engh i Östregierdet                2 laß
     Gierdes engh i Wästregierdet             5 ½ såtar

6   Frelsehemman jbidem                        ½
     Hafwer i byamål 32 alnar bred åker.
     Vtsäde i Östergierdett                       4 15/16 tunnor
     Vtsäde i Wästregierdet                     5 3/4 tunna
     Engh till höö                                       11 laß
     Gierdes engh i Östregierdet                2 ½ laß
     Gierdes engh i Wästregierdet              6 såtar
     Till denne offwanbemälte by är nötorfftigh skogh och
     vtmark. Fijskewatn i Norby siön.

E   En beteshage lyder till Söreby folio 17 numero 1
F   En beteshage lyder till numero 2 i Söörby folio
     17

(Karttext:)

Norby lacus
Tofwigh skeen waldz engh
Här på dhenne sijdhan tagher Mörby ägor widh
Här oppå denna sijdhan möter Sodherby äghor och skilgha alt intill Norby siön
Slät skeenwaldz lindh
Scala ulnarum
Skeenwaldz lind