Norrby:291


(Rubrik:)      Klåckerijke sochn

Notarum Explicatio

1    Löparehemmet frelsehemman 1/4
       
Vnder kungs Norby.
A   Norregierdet vthsäde             1 1/4
B   Mellengierdet vthsäde            1         } tunna
C   Södregierdet                          3/4
D   Engh till höö                           8 laß 
      Gierdes engh i A till höö         3 laß 
      Gierdes engh i B till höö         4 laß 
      Gierdes engh i C till höö         ½ laß 
      Till detta Löparehemmet ähr någoolundha
      skog till wedhebrand och giersle och elliest
      vthmark till nödtorfften
      Detta hemman hafuer en engh wid Gislarp
      folio 35 littera F till höö          2 laß 

(Karttext:)

Tofuigh skeenwaldz engh
Öriord
Huijt måßwaldh
Såndh och öriord
Tofuig skeenwaldz engh
Ör iord
Tofuig skeen waldz engh
Kalfuehaghe
Öriord
Scala ulnarum
1 Folio 25-28 saknas i volymen. Finns med i registret.