Norrby:30-31


(Rubrik:)      Boberghz häradh         Klåckerijke sochn

Notarum Explicatio

A   Lilla Bergha hemman vnder Norby                           5
B   Ett åhrs vthsäde                                                     42   } tunnor
C   Annat åhrs vtsädhe                                                39
D   Engh till höö                                                          16 2/3 laß
E   Engh till höö                                                           40 laß
     Gierdes engh i B till höö                                          12 ½ laß
     Gierdes engh i C till höö                                          8 1/3 laß
F   Baggehaghen en vthengh för serdeles ränta til höö    12   laß
     och brukas till numero 1, 2, 3.
H   Engh till höö                                                           2 ½ laß

1   Frelsehemman jbidem                                             1
     Hafuer i byamåll 15 alnar bredh åker
B   Ett åhrs vthsäde                                                     10 1/4   }   tunna
C   Annat åhrs vthsäde                                                 9 3/8
D   Engh till höö                                                           4 laß
E   Engh till höö                                                           10 laß
     Gierdes engh i B till höö hwart annat åhr                   3 laß
     Gierdes engh i C huart annat åhr                              2 laß
     Detta hemman hafuer engh i Baggehagen littera F
     till höö                                                                   4 laß
     Elliest hafuer detta hemman rögt sig en engehage
     vth på sin skogz lott, till höö                                    8 laß

2    Frelsehemman jbidem                                            1
      Ähr lijka i alle lägenheeter medh numero 1, vndanta-
      gande dee 8 laß höö numero 1 hafuer på vthmarken,
      Detta hemman hafuer i Baggehagen littera F höö    4 laß

3    Frelsehemman jbidem                                             1
      Ähr lijka stort i alle lägenheeter med numero 2.

4   Frelsehemman jbidem                                               ½
     Hafuer i byamåll 10 alnar bredh åker.
B   Ett åhrs vthsäde                                                    6 ½    }    tunna
C   Annat åhrs vthsäde                                               6 1/4
D   Engh till höö                                                         2 2/3
E   Engh till höö                                                          7 ½
     Gierdes engh i littera B till höö                               1 ½   }
     Gierdes engh i littera C till höö                               1 1/3
H   En engh enskiljt till höö                                          1 ½

5   Frelsehemman jbidem                                             ½
     Hafuer i byeskiffte 7 ½ aln bred åker.
B   Ett åhrs vthsäde                                                     5 1/8   }   tunna
C   Annat åhrs vthsade                                                4 5/8
D   Engh till höö                                                          2 laß
E    Engh till höö                                                         5 laß
      Gierdes engh i littera B till höö                               1 laß
      Gierdes engh i littera C till höö                               7 såtar
H   Engh i littera H till höö                                           1 <laß>                                                   
I    En engh som klandras af Lilla Berga ifrån
     Stora Berga, huilken engh Stora Berga än possiderar
    
Till höö                                                                  4 laß
    
     Till Lilla Berga ähr skogh till wedhebrand,                                                                        
     stöör och giersle och vthmark till nödtorfften,
     dock något afsijdes ifrån bysens ägor på almenningen.

(Karttext:)

Här tager Ättorps ägor widh
Stora Bergha ägor tagha här widh
Dungh iordh
Dungiordh
Skeen waldz lindh
Här tagher Kiölghas äghor widh
Öriord
Öriordh
Öriordh
Öriord
Öriord
Såndh och öriordh
Sandh och öriordh
Här tagher Stora Bergha äghor widh
Skenwaldz engh
Swart mylla
Såndhmylla
Skeenwaldz engh
Här tagher Brixsta ägor widh
Skeen waldz lindh
Såndhmylla
Hårdhwaldz engh
Hårdh waldz lindh
Godh hårdhwaldz engh
Skeenwaldz lindh
Hård waldz lind
Här tagher Hoolbergha ägor widh
Godh hårdwaldz engh kallas Baggehaghen
Scala ulnarum