Norrby:32


(Rubrik:)      Boberghz häradh        

Notarum Explicatio

1    Steenkulla frelsehemman                           1/4
       
Vnder Norby.
A   Ett åhrs vthsäde                                        2 ½ tunna
B   Annat åhrs vthsäde                                    1 3/4 tunna
C   En wreet vtsädhe                                       3/4 tunna
D   Engh till höö                                              10 laß
E   Engh till höö                                               6 laß
     Gierdhes engh i A till höö                            4 såtar
     Gierdhes engh i B till höö                            3 laß
     Gierdhes eng i C till höö                              4 laß
    
    Till detta hemman ähr ingen skogh eller vthmark
    vthan på häradz almenningen.


(Karttext:)

Såndh jordh
Såndh och öriordh
Såndh och öriordh
Lindh medh backar och buskar
Såndh och öriordh
Lindh med buskar
Godh hårdhwaldz lindh
Skeenwaldz engh
Skoghigh skeen waldz engh