Norrby:34-35


(Rubrik:)      Boberghz häradh Klåckerijke sochn

Notarum Explicatio

A   Gislarp hemman                                       2
B   Ett åhrß vtsäde till heele byen                   18 tunnor
C   Annat åhrs vtsäde                                    16 tunnor
      En ödes åker vtsäde                                3/4 tunna
D   Engh till höö                                             18 laß
E   Engh till höö                                             36 laß

1   Skattehemman                                          1
          Frelse vnder Noorby.
          Hafwer i byamål      30 alnar bred åker.
      Vtsäde i B                                                 12 tunnor
      Vtsäde i C                                                 10 5/8 tunna
      Engh i D till höö                                         12 laß
      Engh i E till höö                                          24 laß
E    En wret vtsäde                                        1 1/4 tunna
G   En wreet vtsäde                                         3/4 tunna
H   En wreet vtsäde                                         ½ tunna

2   Cronehemman                                            ½
          Frelse vnder Noorby.
          Hafwer i byamål 15 alna bred åker.
B   Vtsäde                                                      6 tunnor
C   Vtsäde                                                      5 3/8 tunna
D    Engh till höö                                             6 laß
E    Engh till höö                                             12 laß

      Engh till Bäckeby till höö folio 10              8 laß
      Engh till Waalsta till höö folio 24                8 laß
F { Engh till Örbäck till höö folio   18              8 laß
      Engh till Tröstorp till höö folio 33               19 laß
      Engh till Löparehemmet till höö folio 29      2 laß

      Denne by hafwer ingrijpit all sin skogh och vtmark
      med hanck och stöör.

(Karttext:)

Skoghigh hwijt måßwaldz engh
Sanck hwijt måß waldz engh med skogh och tofuor
Beteshage
Sanck kiärwaldz eng med tofuer och granskog
Hårdwaldz engh medh granskogh
Vthmarck eller mulebete
Såndmylla
Kalfhaghe
Såndmylla
Lind med granskogh
Såndhiord
Såndh iordh
Såndhiordh
Kalfhaghe
Odugheligh lindh
Sandhiord
Såndhiordh
Ödesåker
Sandh iordh
Öriordh
Odugeligh lindh
Scala ulnarum