Norrby:36

(Rubrik:)      Boberghz häradh

Notarum Explicatio

A   Täcktöö hemman                             4
B   Vtsäde i Wästregierdet                     30 tunnor
C   Vtsäde i Norregierdet                      34 tunnor
D   Engh till höö                                    30 laß
E
F{ Engehagar till höö                            21 laß
G  
     Gierdes engh i B till höö                    15 laß
     Gierdes engh i G till höö                    15 laß
1   Prästegården cronehemman               1
     Hafuer i byamål      24 alnar bred åker
B   Ett åhrs vtsäde                                   11 1/10 tunna
C   Annat åhrs vtsäde                              12 ½ tunna
D   Engh till höö                                       11 1/3 laß
E    En enghehage eenskijlt till höö            6 laß
      Gierdes engh i B till höö                      5 ½ laß
      Gierdes engh i C till höö                    5 ½ laß
     
      Till prästegården är ett hemman i Klåkerijke med
      en vtjord numero    4 och 23 folio 108 vthi
      Boberghz häradz boken1
       
Till prästegården är höö aff engen littera M
      vthi Stora Berga af vtjordhen Ättorp till 6 laß
      folio 37.

2   Cronehemman ibidem
               Hafwer i byamål   17 alna bred åker.
B   Ett åhrs vtsäde                                    7 7/8 tunna
C   Annat åhrs vtsäde                               8 7/8 tunna
D   Engh till höö                                        7 1/3 laß
F   En engh enskijlt till höö                          7 laß
     Gierdes engh i B till höö                       3 ½ laß
     Gierdes engh i C till höö                       3 ½ laß

3   Frelsehemman jbidem vnder Norby      ½
             Hafwer i byamål   11 alna bred åker.
B   Ett åhrs vtsäde                                     5 1/16 tunna
C   Annat åhrs vtsäde                                5 7/8 tunna
D   Engh till höö                                         5 1/3 laß
G   Engh enskijldt till höö                            8 laß
     Gierdes engh i B till höö                         2 ½ laß
     Gierdes engh i C till höö                         2 ½ laß

4   Frelsehemman jbidem
         Hafwer i byamål   13 alna bred åker.
B   Ett åhrs vtsäde                                      6 tunnor
C   Annat åhrs vtsäde                                 6 3/8 tunna
D   Engh till höö                                          6 laß
     Gierdes engh i F till höö                          3 ½ laß
     Gierdes engh i C till höö                         3 ½ laß

(Karttext:)

Skeen waldz lindh med tofuer
Suart mylla
Örmylla
Hårdhwaldz medh skogh
Dunghiordh
Godh hårdhwaldz lindh
Släät skeen waldz lindh
Suart mylla
Hårdwaldz lindh
Suart mylla
Dungiord
Skeenwaldz lindh
Skeenwaldz engh medh skogh och tofuer
Leer mylla
Hårdwaldz engh
Suart mylla
Skeenwaldz lindh medh tofuer
Skeenwaldz engh medh skogh och tofuer
Slätt skeenwaldz lindh
Suart mylla
Tolarps äghor proxime
Ellack dung iord
Gierdhes lindh medh buskar och skog
Dungh iordh
Dungiord1 Hänvisning till den geometriska jordeboken D8.