Norrby:42-43

(Rubrik:)      Boberghz häradh

Notarum Explicatio

A   Brixsta hemman                           6
B   Östergierdet vtsäde                                  60 tunnor
C   Wästregierdet vtsäde                               69 tunnor
D   Engh i Stoorengen till höö                         110 laß
E   Engh till höö                                             13 ½ laß
F   Engh till höö                                             13 ½ laß
     Gierdesengh i B till höö                             13 ½ laß
     Gierdes engh i C till höö                            13 ½ laß

1   Frelsehemman jbidem                                ½
     vnder Noorby. Hafwer i Byamål   5 alnar bred åker.
B   Ett åhrs vtsäde                                          5 ½ tunna
C   Annat åhrs vtsäde                                     6 1/4 tunna
D   Engh i Stoorengen till höö                          10 laß
E   Engh till höö                                              1 1/4 laß
F   Engh till höö                                              1 1/4 laß
     Gierdes engh i B till höö                             1 1/4 laß
     Gierdes engh i C till höö                             1 1/4 laß

2   Frelsehemman jbidem                                 ½
     Vnder Noorby. Hafwer i byamål   6 alnar bred åker.
B   Ett åhrs vtsäde                                          6 ½ tunnor
C   Annat åhrs vtsäde                                     7 ½ tunna
D   Engh j Stoorengen till höö                         12 laß
E   Engh till höö                                              1 ½ laß
F   Engh till höö                                              1 ½ laß
     Gierdes engh j B till höö                             1 ½ laß
     Girerdes eng j C till höö                             1 ½ laß

3   Frelsehemman jbidem                                1
     Vnder Noorby. Hafwer i byamål   8 alna bred åker.
B   Ett åhrs vtsäde                                          8 3/4 tunna
C   Annat åhrs vtsäde                                     10 1/8 tunna
D   Engh till höö                                              16 laß
E   Engh till höö                                              2 laß
F   Engh till höö                                              2 laß
     Gierdes engh till höö i B                             2 laß
     Gierdes engh i C till höö                             2 laß

4   Skattehemman                                           1
     Frelse vnder Noorby. Hafwer i byamål   27 alna bred åker.
B   Ett åhrs vtsäde                                          29 ½ tunna
C   Annat åhrs vtsäde                                     33 7/8 tunna
D   Engh i stoorengen till höö                          54 laß
E   Engh till höö                                              6 3/4 laß
F   Engh till höö                                              6 3/4 laß
     Gierdes engh i B till höö                             6 3/4 laß
     Gierdes engh i C till höö                             6 3/4 laß
     Detta hemman hafwer en åker i Klåkerijke numero 24
     folio 108.    Vtsäde                                   5/16 tunna
     En enge hump littera M folio 25 till höö      14 såtar

5   Frelsehemman ibidem                                 ½
     Detta hemman är lijka stoort i alla lägenheter med
     numero 2.

(Karttext:)

Här tagher Lilla Bergha ägor widh
Tofwigh skeen waldz engh
Slätt skeenwaldz lindh
Leeriordh
Leeriordh
Hårdwaldz engh
Leeriord
Leer jordh
Leer iordh
Hårdwaldz engh
Tofuigh skeen <wa>ldz1
Leeriordh
Leer iordh
Leer iordh
Leeriordh
Här på denna sijdhan tagher Lööten eller vthmarken widh
Leeriordh
Leeriordh
Leer iord
Skeenwaldz lindh
Leeriordh
Leeriord
Leer iordh
Leeriordh
Leeriordh
Beteswaldh

1 Papperet skadat, de första bokstäverna av ordet har fallit bort.