Norrby:48

(Rubrik:)      Boberghz häradh       

Notarum Explicatio

A    Snaflunda hemman                                 2
      Vtiord                                                    1
B    Vthsädhe i Wästergierdhet                      20  }  tunnor
C    Vthsädhe i Östergierdhet                        25
D    Engh till höö                                           41 laß

1   Frelsehemman vnder Norby                    1
     Hafuer i byamåll 32 alnar bredh åker.
B   Vthsädhe i Wästergierdhet                       8 ½ tunna
C   Vthsädhe i Östergierdhet                         11 1/4 tunna
D   Engh till höö                                           18 laß
     Engh i storengen till höö                           5 laß
     littera K folio 51.

2   Frelsehemman vnder Norby                   1
     hafuer i byamåll 32 alnar bredh åker
B   Vthsädhe i Wastergierdhet                       8 ½  }  tunna
C   Vthsädhe i Östergierdhet                           11 1/4
D   Engh till höö                                            18 laß
      Engh i Storenghen till höö                         5 laß
      Folio 51 littera K.

3   Skattevthiordh till skattegardhen i
     Hambra numero 1 folio 53 j Boberghz häradz
     booken.
    
Hafuer i byamåll 8 alnar bredh åker.
B   Vthsäde i Wästergierdhet                          3  }  tunna
C   Vthsäde i Östergierdhet                            2 ½
D   Engh till höö                                             5 laß
     Engh i Storenghen till höö                          5 laß
     Littera K folio 51.

     Till förbemälte Snaflundha ähr ringa vthmark
     och inghen skog och inga flere lägenheeter.

(Karttext:)

Beteswald
Sandhmylla
Sandh mylla
Hårdwaldz engh
Sandh mylla
Beteswald