Norrby:49

(Rubrik:)      Lönsås sochn

A   Örstorp hemman                                     2
B   Ett åhrs vthsädhe                                   20 tunnor
C   Annat åhrs vthsädhe                              18 tunnor
D   Skeenwaldzengh till höö                         40 laß
E   Hårdwaldzengh till höö                           20 laß

1   Jbidem frelsehemman vnder Norby         1
     Hafuer i byamåll 20 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i B                                          10 tunnor
     Vthsädhe i C                                          9 tunnor
     Engh i D till höö                                      20 laß
     Engh i E till höö                                      10 laß

3   En åker eller en cronevthiordh vthsade    1 tunna

2   Frelsehemman jbidem                             1
     Ähr ett gammalt frelseheman och lydher
     intit vndher Norby.
     Vthsädhe i B                                          10  }  tunnor
     Vthsädhe i C                                          9
     Engh i D till höö                                      20 laß
     Engh i E till höö                                      10 laß
   
     Till Örstorp ähr någorlundhe skogh och Vthmark till
     nödtorfften.

(Karttext:)

Skeenwaldz engh
Här möter en eng som lydher till Norby.
Swart mylla
Suart mylla
Suart mylla
Swart mylla
Suart mylla
Scala ulnarum