Norrby:51


(Rubrik:)      Brundhby sochn

Notarum Explicatio

A   Prästenghen stenigh hårdwald till höö               16 laß
B   Engh af hårdwald till höö                                 14 laß
C   En åker ibidem vthsädhe                                 1 1/16 tunna
     brukas af fårwacktaren.
1   Fårwacktarens stufua. Förskrefne engiar lydha
     till Norby och finnes dher noteradhe hundh höö
     dhe dragha. Folio 1 litteris A. B.

(Karttext:)

Hårdhwaldhz engh
Brundby ägor proxime
Präste engen ähr stenigh och skogig hårdwald


1 Pagineringen börjar med folio 5.