Norrby:571

(Rubrik:)      Flijsta sochn  

Notarum Explicatio

A   Kulla och Lilla Walla hemman  5
     Och hafua alla sine ägor till sammans, och gå i
     skiffte bådhe vthi åker och engh, pro quota
     såsom skifften falla.
B   Östergierdhet vthsädhe                                          56 tunnor
C   I Wästergierdhet vthsädhe                                     48 tunnor
D   Engh till höö                                                          12 laß
E   Engh till höö                                                           8 laß
G   Engh till höö                                                          12 laß
F   Engh till höö                                                           18 laß
H   Engh till höö                                                           18 laß
I    Engh till höö                                                           12 laß

1   Skattehemman jbidem                                             1
     Hafuer i byemåll 17 alnar bredh åker
B   Vthsädhe Östergierdhet                                            13 1/4 tunna
C   Vthsädhe i Wästergierdhet                                      11 5/8 tunna
D   Engh till höö                                                            2 laß  8 såtar
E   Engh till höö                                                            3 laß  3 såtar
F   Engh till höö                                                            4 laß  2 såtar
G   Engh till höö                                                            2 laß  8 såtar
H   Engh till höö                                                            4 laß  2 såtar
I    Engh till höö                                                            2 laß  8 satar
K   Engh enskijlt till höö                                                6laß 
L   En tomptehagha godh hårdhwaldzengh till höö            7 laß
M   Engh till höö                                                            6 laß 
      Detta hemman hafuer en vthiordh i Stora Walla numero
      10 folio sequenti.

2   Frelsehemman jbidem vnder Norby                           ½
     Hafuer i byamåll 16 alnar bredh åker
     Vthsädhe i Östergierdhet littera B                               12 ½ tunna
     Vthsädhe i Wästergierdhet littera C                            10 7/8 tunna  
     Engh i littera D till höö                                                2 laß 6 såtar        
     Engh i littera E till höö                                                1 laß 5 såtar
     Engh i littera F till höö                                                4 laß
     Engh i littera G till höö vthi gierdhet hwart annat          2 laß 6 såtar  
     Gierdhes en<g> i littera I till höö                                2 laß 8 såtar   
N    Engh enskijlt till höö                                                 6 laß         
O    En tomptehagha till höö                                            1 laß  
Y    En Beteshagha                                                                   

3    Frelsehemman jbidem                                                 1 laß    
      Hafuer i byamåll 8 alnar bredh åker
      Vthsädhe i Östergierdhet littera B                               6 1/4  }  tunna 
      Vthsädhe i Wästergierdhet littera C                            5 7/10   
       
Engh i littera D till höö                                                1 laß 3 såtar
      Engh i littera E till höö                                                         8 såtar
      Engh i littera F till höö                                                2 laß
      Gierdhes höö i G till höö                                            1 laß
      Engh i littera H till höö                                                2 laß
P    Engh enskijlt till höö                                                   9 laß
Q   Engh till höö                                                               6 laß
R   Engh till höö                                                               <...>                                                      
      Detta hemman hafuer halfue sine ägor i Stora Walla
      numero 8 och ähr hijt transporterat. Hafuer i byamåll
      13 alnar bredh åker.
      Ett åhrs vthsädhe                                                        4 tunnor
      Annat åhrs vthsädhe                                                   4 ½ tunna
      Engh till höö vthi alle engerne                                     8 laß 1 ½ såtar

4   Skattehemman jbidem                                                 1
     hafuer i byamåll 19 alnar bredh åker.
B   Vthsädhe i Östergierdhet                                            14 3/4 tunna
C   Vthsädhe i Wästergierdhet                                         12 5/8 tunna
D   Engh till höö                                                               3 laß
E   Engh till höö                                                               2 laß
F   Engh till höö                                                               4 laß 8 såtar
G   Engh till höö                                                               3 laß 1 såtar
H   Engh till höö                                                               4 laß 6 såtar
I    Engh till höö                                                                3 laß 1 såtar
S   Engh enskijlt till höö                                                     8 laß
T   Engh til höö                                                                 2 ½ laß
V   Engh till höö                                                                2 laß
W  Engh till höö                                                                1 laß
Z   Engh till höö                                                                 4 laß
     Detta hemman hafuer en vthiordh i Stora Walla numero
    
10 folio <...> och hafuer dher vthi byemåll 5 alnar bredh åker.
     Ett åhrs vthsädhe                                                           1 ½ tunna
     Annat åhrs vthsädhe                                                     1 3/4 tunna
     Engh i alle engerna till höö                                            4 laß 3 ½ såtar

5   Lilla Walla frelsehemman                                              1
     Hafuer i byemåll medh Kulla 12 alnar bredh åker
B   Vthsädhe i Östergierdhet                                              9 1/4 tunna
C   Vthsädhe i Wästergierdhet                                           8 tunnor
D   Engh till höö                                                                 2 laß
E   Engh till höö                                                                 1 laß 2 såtar
F   Engh till höö                                                                 3 laß
G   Engh till höö                                                                 2 laß
H   Engh till höö                                                                 3 laß
I    Engh till <höö>                                                             2 laß
X   En tomptehagha till höö                                                2 laß

     Till ofuanbemälte byar Kulla och Lilla Walla ähr ringha
     skogh och vthmarck. Flera lägenheeter fins dher till intit.

A   Stora Walla hemman                                                   2
     Vthiorder                                                                     5
B   Vthsädhe i Wästergierdhet                                           24  }  tunna
C   Vthsadhe i Östergierdhet                                             21
D   Engh till höö                                                                 8  }  laß
E   Engh till höö                                                                 28
F   Engh till höö                                                                 17
G   Gierdhesengh huart annat åhr till höö                             17
H   Gierdhesengh huart annat åhr till höö                             8

6   Cronehemman jbidem                                                   1
     Hafuer i byamåll 19 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Wästergierdhet                                            6 1/4 tunna
     Vthsädhe i Östergierdhet                                               5 ½ tunna
     Engh i littera D till höö                                                   2 laß
     Engh i littera E till höö                                                   8 laß 3 såtar
     Engh i littera F till höö                                                   4 laß 5 såtar
     Gierdhes engh i Wästergierdhet till höö                          4 laß 5 såtar
     Gierdhes eng i Östergierdhet till höö                              2 laß 2 såtar
NB  En tompt vthsädhe                                                      ½ tunna

7   Cronehemman jbidem                                                    1
     Hafuer i byamåll 13 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Wästergierdhet                                              4 ½ tunna
     Vthsädhe i Östergierdhet                                                4 <tunnor>
                                                                                                engh2
     


1 Kartan till detta NE finns på folio 58-59. Folio 53-56 saknas.
2  Notarum explicatio fortsätter på folio 58-59.