Norrby:61

(Rubrik:)      Eghbyborna sochn   

Notarum Explicatio

1   Näs frelsehemman                        ½
     Vndher Kungznorby och hafuer sine enskijlte ägor
A   Vthsädhe i Wästergierdhet           5  }  tunnor
B   Vthsädhe i Södhregierdhet           6
C   Hårdhwaldzengh till höö               6 laß
      Detta hemman hafuer en engh widh Bråta
      till höö                                        10 laß
      folio 80 littera F.
      Till Nääs ähr fiskewatn i Bornen, och ingen
      skogh eller vthmarck.

(Karttext:)

Bornen Lacus
Hårdhwaldz engh
Suart mylla
Suart mylla
Scala ulnarum