Norrby:62-63

(Rubrik:)      Boberghz häradh    Eghbyborna sochn   

Notarum Explicatio

A   Eghby och Enet hemman                                      5
B   Vthsädhe i Östergierdhet till heele byen                45 3/4 tunna
C   Vthsädhe i Wästergierdhet till hele byen               41 tunna
D   Skeen och hårdhwaldz engh till höö                     70 laß
E   Hårdhwaldz engh till höö                                      10 laß
F   Hårdhwaldz engh till höö                                      8 laß

1   Frelsehemman jbidem. Vndher Norby                  1
     Hafuer i byemåll 28 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Österghierdhet                                    11 ½ tunna
     Vthsädhe i Wästergierdhet                                   10 tunnor
     Engh i alle tree engerna till höö                              22 laß

2   Jbidem frelsehemman, vndher Norby                    1
     Hafuer i byemåll 28 alnar bredh åker               
     Vthsädhe i Östergierdhet                                       11 ½  }  tunnor
     Vthsadhe i Wästergierdhet                                    10
     Engh i alle tree engerna till höö                               22 laß
    
3   Jbidem frelsehemman vndher Norby                      1
     Hafuer i byemåll 28 alnar bredh åker               
     Vthsädhe i Östergierdhet                                       11 ½  }  tunnor
     Vthsädhe i Wästergierdhet                                    10
     Engh i alle tree engerna till höö                               22 laß

4   Enet frelsehemman vndher Norby                          1
     Hafuer i byemåll medh Eggby bådhe i wåte
     och torre pro quota 24 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Östergierdhet                                       9 1/4 tunna
     Vthsädhe i Wästergierdhet                                    9 tunnor
     Engh i D. E. F. till höö                                           18 laß    

5   Klåckaregården i Egby cronehemman                    <...>
     Hafuer i byemåll 5 alnar bredh åker
     Vthsädhe i Ostergierdhet                                       2 1/4  }  tunnor
     Vthsädhe i Wästergierdhet                                     2  
     Engh i alle tree engerna till höö                               4 laß 

6    Eghby kyrcka
     
      Till ofuanbemälte Egby ähr en lijten lööt till
      vthmarck och mulebete.
      Fler nyttigheeter fins dher intit.

(Karttext:)

Här på denne sijdhan tagher Näßier ägor widh
Hårdh waldz engh
Leer mylla
Dunghiordh
Hårdh waldz engh
Leer mylla
Dungiord
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Hårdh waldz engh medh gran skogh
Här tagher Mörby ägor widh
Fåßala ägor tagha här widh
Scala ulnarum