Norrby:64

(Rubrik:)      Boberghz häradh

Notarum Explicatio

A    Näsiea hemman                                             2
B    Vthsädhe i Wästergierdhet till helle byen         <...>
C  {Vthsädhe i Södregierdhet till hele byen
E
D   Engh till hele byen

1   Prästegårdhen cronehemman                           1
     Hafuer i byamåll 15 alnar bredh åker.
B   Vthsädhe i Norregierdhet                               21  }  tunnor
C   Vthsädhe i Sodregierdhet                               17
D   Hårdhwaldz engh till höö                                40 laß

2   Frelsehemman vnder Norby                            1
     Hafuer i byamåll 10 alnar bred åker                
B   Vthsädhe i Norregierdhet                               14  }  tunnor
C   Vthsädhe i Södregierdhet                               11
D   Engh till höö                                                   25 laß
     Detta hemman ähr förmedhlat ½ i alla owiste
     persaler
.
    
     Till förbemälte Näsiea ähr gott fiskewatn i
     Boornan, och inga flere lägenheeter
     huarken skogh eller vthmarck.

(Karttext:)

Bornen lacus
Leer mylla
Hårdwaldz lindh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Hårdhwaldz engh
Här på denne sijdhan tagher Fåßala äghor widh
Egby ägor tagha här widh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Beteshaghe
Leer mylla