Norrby:65

(Rubrik:)      Eghbyborna sochn

Notarum Explicatio

A   Åkerby hemman                                                1 ½
     Vthiorder                                                           4
B   J Östergierdhet vthsädhe till heela byen               30 tunnor
C   J Westergierdhet vthsädhe till hele byen              24 1/4 tunna
D   Engh till heele byen                                            24 ½ laß
E   Engh till heele byen                                             15 ½ laß

1   Skattehemman Jbidem                                        1
     Hafuer i byemåll 3 bordh } 1    20 alnar
                                               2 { 41 aln    } breedhe åkrar
                                               3    44 alnar
B   Ett åhrs vthsädhe på  { 1  } bordhet         { 4 } tunnor
                                         2                            8
                                         3                            8
C   Annat åhrs vthsädhe på  { 1 } bordhet      { 3 1/4  } tunnor
                                              2                        6 ½
                                              3                        6 3/4
D   Engh till höö                                                        12 laß
E   Engh till höö                                                         8 laß
    
     Detta hemman hafuer en skattevthiordh i Kårby
     numero 7 folio 71, och ähr hijt transporterat
     och hafuer i byamål i Kårby 20 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Norregierdhet                                    7 tunnor
     Vthsädhe i Sodhregierdhet                                  6 tunnor
     Engh till höö                                                       14 laß

2   Frelsehemman jbidem                                          ½
     vndher Norby, hafuer i byemål 20 alnar bredh åker
B   Ett åhrs vthsädhe                                                4 tunnor
C   Annat åhrs vthsädhe                                           3 1/4 tunna
D   Hårdhwaldzengh till höö                                     5 laß
E   Engh till höö                                                        3 laß
     Detta hemman hafuer en vthiordh i Kårby folio 71
     numero 8, och ähr hijt transporterat. Hafuer i byemål
     i Kårby 12 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Norregierdhet                                    4 tunnor
     Vthsädhe i Södregierdhet                                    3 tunnor
     Engh till höö                                                        8 laß

3   Skattevthiordh till Ebbarp 1, folio i Bobergz häradzboken 55
     hafuer i byemål 10 alnar bredh åker.
B   Ett åhrs vthsadhe                                                2  }  tunna
C   Annat åhrs vthsäadhe                                           1 ½
D   Engh till höö                                                       2 ½ laß
E   Engh till höö                                                       1 ½ laß    

4    En skattevthiordh till Kårsta numero 1 folio 52,
      ähr lijka stor i alle lägenheeter medh numero 3.

5    En skattevthiordh till skattegårdhen i Kårsta numero 1 
      folio 52 ähr lijka i alle lägenheeter medh numero
     3.

6    En åker eller vthiordh. Vthsädhe                         3/4 tunna   
      Till ofuanbemälte Åkerby ähr skog till wedhebrandh och
      giersle, och ingha flere nyttigheeter.

(Karttext:)  

Kårby ägor tagha här widh
Östersta ägor tagha här widh
Suart mylla
Leer mylla
Godh hårdh waldhz engh
Skeenwaldz engh
Suart mylla
Leer mylla
Leer mylla
Hårdwaldz lindh
Leer mylla
Dungh iordh
Dunghiord
Leermylla
Kårsta ägor tagha her widh
Kårsta ägor tagha här widh
Scala ulnarum