Norrby:66-67

(Rubrik:)      Boberghz häradh         Eghbyborna sochn

Notarum Explicatio

A   Åsmesta hemman                                                    4
B   Vthsädhe i Wästergierdhet till hele byen                   48 tunnor
C   Vthsädhe i Östergierdet till heele byen                      53 tunnor
D    Engh till heele byen till höö                                       73 laß 

1   Frelsehemman jbidem, vnder Norby                         1
     Hafuer i byemåll 15 alnar bredh åker.
B    Vthsädhe i Wästergierdhet                                       10 1/4 tunna
C    Vthsädhe i Östergierdhet                                         11 1/4 tunna
D    Engh till höö                                                            16 laß  

2    Jbidem gammalt frelsehemman                                  1
     Ähr intit vndher Norby, och hafuer i byemåll
     19 alnar bredh åker.
B   Vthsädhe i Wästergierdhet                                        13 1/4 tunna    
C   Vthsädhe i Östergierdhet                                           14 3/4 tunna
D   Engh till höö                                                              20 laß

3   Frelsehemman jbidem, vndher Norby                        1
     Hafuer i byemåll 22 alnar bredh åker.
B   Vthsädhe i Wästergierdhet                                        15 1/4 tunna
C   Vthsädhe i Östergierdhet                                           16 3/4 tunna
D   Engh till höö                                                              22 laß

4   Jbidem frelsehemman                                                 1
     Hafuer i byemåll 14 alnar bredh åker.
B   Vthsädhe i Wästergierdhet                                         9 1/4   }  tunna
C   Vthsädhe i Östergierdhet                                           10 1/4
D   Engh till höö                                                              15 laß

     Till denne ofuanbemälte by Åsmesta ähr ganska
     ringha skogh och vthmark, och elliest inga flere
     nyttigheeter.

(Karttext:)

Här tagher Östersta ägor widh på denna sijdhan
Här på denna sijdhan tagher Hagheby och Råå ägor widh.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Skeenwaldz engh medh tofuer
Leer mylla
Leermylla
Leer mylla
Leer mylla
Leermylla
Scala ulnarum