Norrby:68

(Rubrik:)      Boberghz häradh        

Notarum Explicatio

A   Östersta hemman                                        5
B   Vthsädhe i Norregierdhet till heele byen       39 tunnor
C   Vthsädhe i Södhregierdhet till heele byen     39 tunno
D   Eng till heele byen                                       90 laß
E   Engh till heele byen                                      5 laß

1   Skattehemman jbidem                                  ½
     Hafuer i byemåll 24 alnar bred åker
     Vthsädhe i Norregierdhet                             9 tunnor
     Vthsädhe i Södhergierdhet                           9 tunnor
     Engh i D och E till höö                                  18 laß

2   Frelsehemman jbidem                                    1
     Hafuer i byemåll 32 alnar bredh åker
     Vthsädhe i Norregierdhet                             12 tunnor
     Vthsadhe i Södhergierdhet                           12 tunnor
     Engh i D och E till höö                                  24 laß

3   Skattehemman jbidem                                   1
     Hafuer i byemåll 36 alnar bredh åker
     Vthsädhe i Norregierdhet                             13 ½ tunna
     Vthsädhe i Södhergierdhet                           13 ½ tunna
     Engh i D och E till höö                                  27 laß
F   En wret vthsädhe                                          2 3/4 tunna
G   En wret vthsädhe                                          2 tunnor

4   Frelsehemman vnder Norby                          ½
     Hafuer i byemåll 20 alnar bredh
     åker.

B   Vthsädhe i Norregierdhet                               7 ½ tunna
C   Vthsädhe i Södhergierdhet                              7 ½ tunna
D   Engh till höö                                                   14 laß  }
E

5   Frelsehemman jbidem                                      ½
     Ähr gammalt frelse. Hafuer i byemål
     16 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Norregierdhet                                 6 tunnor
     Vthsädhe i Södhregierdhet                               6 tunnor
     Engh till höö                                                     12 laß

H   En kyrckevthiordh vthsädhe                             1/4 tunna
      Till ofuanbemälte Östersta ähr skog
      till giersle och någorlundha
      till weedhebrand, och vthmarck
      till nödhtorftten. Flere leghen-
      heeter fins dher till intit.

(Karttext:)

Åkerby ägor tagha här widh
Leer mylla
Leermylla
Suart mylla
Hårdhwaldz engh
Leer mylla
Hårdwaldz engh
Suart mylla
Suart mylla
Leermylla
Såndmylla
Sandmylla
Leermylla
Kårsta ägor tagha här widh
Kårsta ägor tagha här widh

1 Text saknas.