Norrby:7


(Rubrik:)      Boberghz häradh

Notarum Explicatio

A   En engh widh Örstorp i Lönsååß sochn
      och ähr hijtt transportirat, huilken lydher
      till Norby. Drager höö                  15 laß

(Karttext:)

Örstorps ägor proxime
Hårdhwaldz engh