Norrby:70-71

(Rubrik:)      Boberghz häradh            Eghbyborna sochn     

Notarum Explicatio

A   Kårby hemman                                                     4
     Vthiorder                                                              4
B   Vthsädhe i Norreghierdhet till heele byen               46 tunnor
C   Vthsädhe i Södhregierdhet till heele byen               40 tunnor
D   Skeenwaldzengh till höö                                        49 laß
E   Skeenwaldzengh till höö                                        49 laß

1   Frelsehemman vnder Norby                                   1
     Hafuer i byamåll tuenne skiftte eller bordh.
     Det första ähr 12 alnar, dett andra ähr 13 alnar
     bredh åker.
B   Vthsädhe i Norregierdhet på { 1 } bordhet           { 4 } tunnor
                                                     2                             4     
C   Vthsädhe i Södhregierdhet på { 1 } bordhet         { 3 } tunnor
                                                      2                            4              
     Engh i D och E till höö                                             18 laß   

2   Frelsehemman jbidem                                               ½
     Hafuer i byemåll 13 alnar bredh åker
     Vthsädhe i Norregierdhet                                         4 } tunnor
     Vthsädhe i Sodhregierdhet                                       4
     Engh i bådhe engerna till höö                                    9 laß

3   Frelsehemman jbidem                                               1
     Hafuer i byemåll tuene skiftte eller bordh.
     Det första bordhet ähr 13, det andra 22 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Norregierdhe<t> på { 1 } bordhet       { 4 } tunnor
                                                        2                          8     
    Vthsädhe i Sodregierdhet på { 1 } bordhet             { 4 } tunnor
                                                   2                               7              
     Engh i D och E till höö                                             25 laß   

4   Frelsehemman jbidem vndher Norby                        1
     Hafuer i byemåll tuenne bordh eller skiftte.
     Det första ähr 12 alna, det andra ähr 13 alna
     bredh åker.
     Vthsädhe i Norregierdhe<t> på { 1 } bordhet       { 4 } tunnor
                                                        2                          4    
    Vthsädhe i Sodhregierdhet på { 1 } bordhet           { 3 } tunnor
                                                     2                             4             
     Engh i D och E till höö                                             18 laß   

5   Frelsevthiordh jbidem                                               1
     Hafuer i byemåll 4 alna bredh åker.
     Vthsädhe i Östergierdhet                                          1 ½  }  tunna
     Vthsädhe i Södhregierdet                                         1
     Engh i bådhe engerna till höö                                    30 laß

6   Frelsevthiordh jbidem                                               1
     Ähr lijka stor i alla comoditeter medh förskrefne numero 5.

7   Skattevthiordh   1 till skattegårdhen i Åkerby numero <...>
      
folio 65. Hafuer i byemåll 20 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Norregierdhet                                            7  }  tunnor
     Vthsadhe i Södhregierdhet                                          6
     Engh i D och E till höö                                                14 laß

8   Frelsevthiordh vndher Norby till frelsegårdhen i
     Åkerby numero 2 folio 65. Hafuer i byemål
     12 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Norregierdhet                                            4  }  tunnor
     Vthsädhe i Södregierdhet                                            3
     Engh i D och E till höö                                                 8 laß

     Till ofuanbemälte Kårby ähr ganska ringa skogh och vthmark.

(Karttext:)

Skeenwaldz engh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leermylla
Leer mylla
Beteswaldh
Leer mylla
Skeen waldz engh
Beteswaldh
Leer mylla
Leermylla
Leer mylla
Leermylla
Åkerby ägor tagha här widh
Scala ulnarum