Norrby:73

(Rubrik:)      Chrisbergha sochn     

Notarum Explicatio

1   Nordhsiö frelsehemman vnder Norby      1
     Detta hemman hafuer sine enskijlte ägor.
A   J Östergierdet vthsädhe                           5 tunnor
B   Wästergierdhet vthsadhe                         6 tunnor
C   Hårdhwaldzengh till höö                          28 laß

     Till detta ofuanbemälte hemman Nordhsiö ähr nödhtorfttigh
     skogh och vthmarck, och gott fiskewatn vthi  Bornen.
     Flere lägenheeter fins intet till Nordhsiö.

(Karttext:)

Ör mylla
Örmylla
Hårdh waldz engh
Örmylla
Örmylla
Bornen lacus
Scala ulnarum