Norrby:74

(Rubrik:)     Boberghz häradh

Notarum Explicatio

A   Stråken frelsehemman vnder Norby                 2
B   Östergierdhet vthsädhe till hele byen                 8 3/4 tunna
C   Wästergierdhet vthsädhe till heele byen            12 tunnor
D   Engh till hele byen, till höö                                60 laß

1   Frelsehemman jbidem                                      1
     Hafwer i byemåll pro quota 20 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Östergierdhet                                  4 3/8 tunna
     Vthsädh<e> i Wästergierdhet                           6 tunnor
     Engh till höö när medhelmåtigh gräswext
     blifuer.                                                             30 laß

2   Frelsehemman jbidem                                       1
     Hafuer i byemåll pro quota 20 alnar bredh åker.
     I Östergierdhet vthsädhe                                    4 3/4 tunna
     I Wästergierdhet vthsädhe                                 6 tunnor
     Engh till höö                                                     30 laß

     Till denne förbemälte by Stråken ähr [ähr] nödh-
     torfttigh skogh och vthmarck och gott fiskewatn
     i Stråcken lacus. Flere lägenheeter fins
     dher till ingha.

(Karttext:)

Stråken lacus
Örmylla
Örmylla
Örmylla
Ör mylla
Ör mylla
Beteswaldh
Sanck star waldz engh eller kärrengh
Hårdhwaldz engh
Beteswaldh