Norrby:77

(Rubrik:)     Chrisbergha sochn

Notarum Explicatio

     Röijea frelsehemman                                             ½
B   Östergierdet vthsädhe                                           2 ½ tunna
C   Wästergierdhet vthsadhe                                      2 tunna1
D  Engh till höö                                                         12 laß
     Detta hemman hafuer en engh widh Hunner-
     kulla till höö littera K folio 69                               3 laß
     vthi Bobergz häradz boken, som inlagd ähr i ???
     ??? ???
E   Starwaldz engh till höö                                          10 laß
     Gierdhesengh i C huart annat åhr                           2 laß

     Till ofuanbemälte Röijea ähr någorlundha skogh
     och vthmarck till nödhtorftten. Flere lägenheeter
     fins till ofuanbemälte hemman intit.

(Karttext:)

Kiärwalla ägor proxime
Kiärrwalla ägor proxime
Hårdhwaldz engh
Skeenwaldz engh och brukas vnder tijdhen till beteshaghe
Odugeligh waldh
Sandhiord
Sandhiord
Sandiord
Sandhiord
Sanck starwaldz engh
Scala ulnarum


1 Troligen fel för tunnor.