Norrby:78

(Rubrik:)     Boberghz häradh

Notarum Explicatio

A   Hälla frelsehemman                                              1
B   Norregierdhet vthsädhe                                        1 1/4 tunna
C  Wästergierdhet vthsadhe                                       5 1/8 tunna
D  Östergierdhet vthsädhe                                          6 tunnor
E   Engh till höö                                                         28 laß
F   Engh till höö                                                          4 laß
G   Engh till höö                                                         3 laß
     Detta hemman hafuer ett ålefijske strax nedhan-
     för Kungznorby fijske folio 1 numero 62.
H   En kalfhaghe
I    En broo öfuer åen, kallas Hußeby fiöll.
     Detta hemman hafuer någorlundha fijskewatn, och
     skogh och vthmarck till nödtorftten.
    
(Karttext:)

Hårdhwaldz engh
Sandiordh
Sandiord
Sandiord
Hårdwaldz engh
Sandiordh
Medellmåttig hård waldz engh
Här tager Daansätters ägor widh
Huseby fiöll
Huseby åen
Scala ulnarum