Norrby:79

(Rubrik:)     Chrisbergha sochn

Notarum Explicatio

A   Paradijs frelsehemman                                  3 halfue
B   Östergierdhet vthsädhe till hele byen              10 ½ tunna
C   Wästergierdhet vthsädhe till hele byen           10 ½ tunna
D    Engh till hele byen till höö                             48 laß

1   Frelsehemman jbidem                                     ½
     Vndher Kungz Norby och hafuer i byemåll
     30 alnar bredh åker.
B   Vthsädhe i Östergierdhet                               3 ½ tunna
C   Vthsädhe i Wästergierdhet                            3 ½ tunna
D   Engh till höö                                                  18 laß
E   En beteshagha                                                <...>

2   Frelsehemman jbidem                                    ½
     Ähr gammalt frelse och lydher intit vndher Norby.
     Hafuer i  byemåll 30 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Östergierdhet                              3 ½ tunna
     Vthsädhe i Wästergierdhet                           3 ½ tunna
     Engh i D till höö                                           14 laß
F   Engh i F till höö                                            1 laß

3   Frelsehemman jbidem                                   ½
     ähr gammalt frelse och lydher intit vndher
     Norby, och hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
     Vthsädhe i Östergierdhet                              3 ½ tunna
     Vthsädhe i Wästergierdhet                            3 ½ tunna   
     Engh i D till höö                                            14 laß
     Engh i K till höö                                            1 laß
    
     Till ofuanbemälte Paradijs ähr inghen suidie eller
     tarfueskogh, men vthmarck och mulebete fins
     der till eftter nödhtorftten, och fiskewatn i
     Boornen.

G   en engh till frelsegårdhen numero 1 vthi
     Bråta till höö                                                4 laß
     folio 80
H   En engh till frelsegårdhen numero 2 vthi Brå-
      ta folio 80    till höö                                       4 laß
O   En engh till cronegårdhen Daansätter
      till höö                                                           3 laß
      Folio 67 i Bobergz häradz boken.
P   En engh till Klåckaregårdhen i Chrisberga
     till höö                                                            2 laß
     folio 75 numero 3.

(Karttext:)

Hårdwaldz engh
Sand mylla
Örmylla
Medelmåtigh hårdwaldz engh
Örmylla
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Sandhmylla
Sandh iordh
Leer mylla
Beteshage
Beteshaghe
Bornen lacus