Norrby:80

(Rubrik:)     Boberghz häradh

Notarum Explicatio

A   Bråta hemman vnder Norby 2 halfua.
B   Vthsädhe i Wästergierdhet till hele byen     7 3/4 tunna  
C   Vthsädhe i Södregierdhet                          6 3/4 tunna
      Engh till heela byen                                   44 laß höö


1   Frelsehemman ibidem                                 ½
     hafuer i byemåll 20 alnar bredh åker
     men i engen hafuer huar gård särskilt.
B   Vthsädhe i Wästergierdhet                         3 7/8 tunnor
C   Vthsädhe i Södhregierdhet                          3 3/8 tunnor 
D   Hårdwaldzengh till höö                              16 laß
      Engh widh Paradijs littera G folio <79>
      till höö                                                      4 laß
H   En engh till höö                                         4 laß

2   Frelsehemman jbidem                                 ½
     Hafuer i byamåll 20 alnar bredh åker.
B   Vthsäde i Wästergierdhet                           3 7/8 tunna
C   Vthsädhe i Södhregierdhet                         3 3/8 tunna
E   Hårdhwaldzengh till höö                             20 laß

     Dhetta hemman hafuer en engh widh Para-
     dijs folio <79> littera H, till höö                   4 laß
2   En beteshagha till numero 2.
     Till denne ofuanbemälte by Bråta ähr någhor-
     lundha skogh och vthmarck till nödhtorftten.

F   En engh till Nääs i Eggbyborna sochn
     folio 6. Till höö                                             10 laß
G   En engh till frelsegårdhen i Brånshult numero
    
2 folio 87. Till höö                                        12 laß

(Karttext:)

Hårdhwaldz engh
Beteshaghe
Sandh iordh
Sandh iordh
Hårdhwaldz engh
Hårdhwaldz engh
Bornen lacus