Norrby:851

(Rubrik:)     Ehrisbergha sochn

Notarum Explicatio

1   Skalleby frelsehemman vnder Norby             1
A   Norregierdhet vthsädhe                                7 1/4 tunna
B   Södhregierdhet vthsädhe                              7 3/4 tunna
C   Starwaldzengh till höö                                  18 laß
D   Hårdhwaldzengh till höö                               10 laß
     Gierdesengh i A till höö                                 2 laß
    
     Till ofuenbemälte Skalleby ähr skogh till timber,
     suidhiefall, stöör, wedhebrandh och giersle, och all
     annor nödhtorftt. Theslikest och godh vthmarck,
     och gott fiskewatn i Stråken. Flere nyttigheeter
     fins der till intit.

(Karttext:)

Stråken lacus
Gierdhes engh
Sanck starwaldz engh
Sandmylla
Sand mylla
Sand mylla
Sand mylla
Sandh mylla
Sandh mylla
Sand mylla
Skeenwaldz engh
Scala ulnarum


1 Folio 81-84 saknas i jordeboken.