Norrby:86

(Rubrik:)     Boberghz häradh

Notarum Explicatio

1   Kalorp frelsehemman                                 1
     Vndher Norby och hafuer sine enskijlta ägor.
A   Vthsädhe i Norregierdhet                          4 tunnor
B   Vthsadhe i Södhregierdhet                        4 3/4 tunna
C   Hårdhwaldzengh till höö                           18 laß
D   Starwaldzengh till höö                               6 laß

     Till detta ofuanbemälte hemman Kalorp ähr någor-
     lundha skogh och vthmarck till nödhtorftten. Flere
     lägenheeter fins der till intitt.

(Karttext:)

Sandmylla
Sandhmylla
Sandhmylla
Sandhmylla
Lilla Stubba ägor tagha här widh
Hardwaldz engh
Sanck starwaldz engh
Brånshultz ägor proxime