Norrby:87

(Rubrik:)     Chrisbergha sochn

Notarum Explicatio

1   Brånshult frelsehemman                           ½
     Vnder Norby och hafuer sine enskijlte ägor.
A   J Norregierdhet vthsädhe                        3 3/4 tunna
B   J Wästergierdhet vthsädhe                       3 3/4 tunna
C   Engh till höö                                           12 laß
     Detta hemman Brånshult hafuer en engh
     widh Bråta folio 80 littera G, till höö         12 laß
    
     Till detta ofuanbemälte hemman ähr någhon, doch
     ringha skogh, men mulebete och vthmarck ähr dher
     till effter nödhtorfften.

(Karttext:)

Stora Stubba ägor proxime
Calarps ägor proxime
Sanck starwaldz engh
Hårdhwaldz engh
Sandh iordh
Sandiord
Scala ulnarum