Norrby:Försättsblad 2


Efter åtskillige underrättelser ifrån konglige
landtmätericontoiret i Stockholm, är then-
na chartabok utgifven år 1642.