Norrby:Register 1


(Rubrik:)

       Register
        Öffwer
The sochner, byar och
heman som ligga vn-
der Norrby.

    Brundby sochn                                                     Tröstårp               folio    33                                     
                                                                               Gislarp                 folio    35
Norrby                                                                    Täcktö                 folio    36
Jeßa                                                                        Stora Bärga          folio    39
Biärka                                                                     Kiärarp                folio    40
Kålstårp                   }      folio    1                          Tolarp                  folio    41
Alarp                                                                       Brixsta                 folio     42
Vlffzhemet                                                               Ekerum                folio    44   
Klackarp                                                                     
Hönehemet                                                                    Lönsåås sochn 
Prästeengen                      folio     5                          Lönsåås               folio    45
Tiuffwe måsen                  folio     6                          Hyttringe              folio    47
Erstårpe engen                 folio     7                          Snafflunda            folio    48
Kiärr                                                                       Örstårp                folio    49
Kårgården                                                               Skäffwi
Hwißlemyran            }      folio    9                           Bondarp        }    folio    51      
Hytta                                                                       Kårsta                 folio    52
Brundby                           folio    10                       
Bäckeby                          folio    10                              Fornåsa sochn        
Grisekulla                         folio    12                         Fårnåsa               folio    531
Brohemet                         folio    13                         Hyttlinge              folio    55
Nääs
Heenfårs                 }       folio    14                              Flijsta sochn
Wickenstårp                    folio    15                          Kulla    
Pattewijkan                     folio    15                           Lille Walla
Beensätter                       folio    16                          Store Walla    }   folio    59
Sörby                              folio    17                          Segårp                folio    60
Örbeck                           folio     18                        
Rudha                             folio     19                              Eghbyborna sochn
                                                                                Eghby                folio     63
    Klåckerijke sochn                                                 Nääs                  folio     61
Mörby                            folio     21                          Näsia                 folio     64
Haßla                           folio     22                            Åkerby              folio     65
Walsta                            folio     24                          Åsmesta            folio     66
Engh till Tolarp och Klåckerijke   25                         Östersta            folio     68
Hanarp                           folio     26                           Kårby               folio    71
Löparehemet                  folio     29
Lille Bärga                      folio    30                                Christberga sochn
Stenkulla                        folio     32                            Christberga       folio   75


1 Härtill not med följande anteckning: Efter ?? Herr landshöfdingen Lagerfeldts befall-
                                                                             ning fölgde thenna charta med til konglige Göta
                                                                             Håfrätt i acten emellan Prestegården och Hycklinge
                                                                             år 1753.