Nya Bergkvara:12


(Rubrik:) Vstredh Öija sokn

1. Vthstrydh skatte hemman 2
2. Vthsäde till Nils Suensons gård                                                          11 tunnor
3. Engh till                                                                                             100 laß
    när medelmåtigh gräswext ähr.
2. Uthsäde till Börgis gård                                                                     7 tunnor
3. Engh till                                                                                             30 laß
    Suartmylle åker med mon-
    ga stenar och röör
    Engen är skogig och myckit
    stenigh
3.   Ähra och tuenne frelsegår-
     dar jbidem huilka komma
     Hans Nåde Rikscantzleren till
     och renta båda tillhopa                                                                      5 lispund  smör
     Hafwa vthsäde båda till hopa
2                                                                                                           12 ½ tunna
3 Engh                                                                                                  70 laß
5. Bemerker Ooß åker
    God lägenheet med skogh
    vthmark och fiskewatn.
6. Betishagar.
    Befins och een engh uthi Jure-
    torpa gerde till   60 stackar höö
    Uthmarken strecker sigh till Fu-
    ren och sedan till Bultebroo
    ther ifrån till Klinten, Vareboch,
    Löckeröör, Sandbacken
7. Uthmark.
 
(Karttext:)

Lacus Salen

Lacus Furen