Nya Bergkvara:13


(Rubrik:) Törnåker och Gransholma eng samma sokn, Kinnewaldz häradtt

1. Gransholma engh
    till                                                                                                      12 laß
    när medelmåtigh gräswext
    ähr
2. Holmen som ähr belägen j
    åån kommer Gransholma
    gårdh till
 
3. Törnåker Crono hemman 1 rentar                                                    3 lispund smör
    Uthsäde                                                                                            4 ½ tunna
    huilkens åker ähr ifrån skildt
    the andre gårdars åker och
    är noterat med   4
    I åkergerdet ähr alt suart
    mylle åker
5. Vth och gerdes engh till                                                                      45 stackar
    Engen ähr skogih och mycket
    sanck.
    Jbidem ähre - 2 skattegårdar
    hafwa skatt för - 12 och
    ähre the noterade med     6.
   God lägenheet  med skogh
   uthmark och fiskewatn
7. Betishagen.
 
(Karttext:)

Scala ulnarum till Brantholma engh

Scala ulnarum