Nya Bergkvara:18-19


(Rubrik:) Kinnewaldz häredt Blädinge sokn.

1. Hult crono hemman rentar                                                               2 lispund smör
2. Vthsäde                                                                                            7 ½ tunna
    J åkergerdet ähr suartmylle åker
    och mojord.
3. Engh till                                                                                             30 laß
    när medelmåtigh gräswext ähr.
    Engan ähr skogigh och sank.
    Skön humblegård befins
4.   Betis haghar
    God lägenheet med skogh och
     uthmark.
5. Geramon crono hemman  ½  rentar                                                 1 lispund smör
6. Vthsäde                                                                                            5 ½ tunna
    Suartmylleåker med moiordh
    beblandat.
7. Engh till                                                                                             20 laß
    när medelmåtigh gräswext ähr.
    Engan ähr skogig och sank.
    God humblegårdh.
    Quarn går höst och wåår.
8. Betishaghe.
    God lägenheet med skogh och uth-
    mark.
9. Halåkra crono hemman  ½ rentar                                                    1 lispund smör
10. Vthsäde                                                                                          5 tunnor
      Mojord med monga stenar och
      backar.
11. Engh till                                                                                           20 laß
      när medelmåtigh gräswext ähr.
      Engan ähr skogigh och myckit
      stenigh.
      God humblegårdh befins.
12. Betis haghe.
      Lägenheet med skogh och vth-
      mark.
 
(Karttext:)

Hult
Geramon
Halåkra
Scala Ulnarum