Nya Bergkvara:22-23


(Rubrik:) Liungzåkra Wäderslöfz sokn. Öfre-Påtetorp Bergunda sokn. Kinnewaldz häradtt

1. Liungzåkra f
rälse hemman 2                                                            
2. Uthsäde                                                                                            28 tunnor
    Suartmylle åker  medh sandh
    Beblandat.
3. Engh till                                                                                             160 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr
4. Enghaghe
5. Betis hagar
    Fiskewatn befins j Wäderslöfz
    siö till tu notewarp
    Jngen synnerligh lägenheet medh
    skogh och uthmark
6. Påtetorp crone hemman 1
7. vthsäde                                                                                             12 tunnor
    Suartmylle åker befins
8. Engh till                                                                                             56 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr.
    Engan ähr sank och ilack.
    Jngen lägenheet med skogh, uth-
    mark eller fijskewatn. Ähr
    wäll een liten siö ther sam-
    mastädes men ther ähra jnga
    fiskar vthi.
9. Engh haghe.
 
(Karttext:)

Siö
Scala ulnarum