Nya Bergkvara:24-25

(Rubrik:) Långztorp Bergunna sokn Kinnewaldz häradtt  Arenäs Härle sokn Alboo häredt


1. Långztorp 3 g
årdar
2. Vthsäde till Suen Månsons gård                                                         7 tunnor
3. Engh                                                                                                 50 stackar
2. Vthsäde till Eskill Nilsons skatte gård                                                9 tunnor
3. Engh                                                                                                 60 stackar
2. Vthsäde till Lars Pedersons ½(?) skattegård                                      7 tunnor
3.   Engh                                                                                                50 stackar
     Jbidem een skattegårdh hafuer skat ör                                              6
     och lyder under cronan hafuer
2.   Uthsäde                                                                                            6 tunnor
     Engh                40 stackar
     J åkergerdet ähr alt moiord med myck-
     na stenar och backar.
     Enghan ähr tufwid och medh myckin eke-
     skogh
     God lägenheet med böke och annor
     nödtorftigh skogh. Sam? fiskewatn.
4. Måse
5.   Betishagar.
6. Engh hagar.
7. Backe. Uthmarken strecker sigh in mot Bielkesiö,
    Biulagge myr, Gienlesiö, Skarngiöl,
    Kroksiön, Stora bolbro, Fiersmyr,
    Suan siö.
 
8.   Arenäs skatte hemman  1 rentar                                                     3 lispund smör
9. Vthsäde                                                                                            10 tunnor
    J åkergerdet ähr mest muliord
    och någon sanjord
10. Engh till                                                                                           60 stackar
      när gräswext ähr.
      Engan ähr skogig och med mon-
      ga odugligha backar.
     Godt fiskewatn.
11. Betishaghar.
     Godh lägenheet med skogh
     och vthmark och strecker
     sigh med Hökeris, Guntorps,
     Åengz, Lekaris, Harrlis
     ägör till sammans.
12. Enghage.
 
(Karttext:)

Långztorpa siö
Lacus Furen