Nya Bergkvara:26-27


(Rubrik:) Härele Härle sokn Alboo häredt

1. Härele f
rälse hemman 3 rentar                                                         15 lispund smör
2. Vthsäde till Måns Nilsons gård1                                                         16 tunnor
3. Engh till                                                                                             90 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr.
2. Vthsäde till Germund Jönssons gård                                                  16 tunnor
3. Engh till                                                                                            90 stackar
    när gräswext ähr.
2. Uthsäde till Måns Pedersons gård                                                     6 ½ tunna
3. Engh                                                                                                 40 stackar
    när gräswext ähr.
    J åkergerdet befins mäst muliordh.
    Engan ähr skogig och myckit tufwigh
4.  Jbidem ähra tuenne skattegardar
    huilkas åkrar ähre ifrån skilte
    och oarbetade
5.  Jbidem een cronegård rentar                                                            3 lispund s
    Then besitter presten och recknas för
    preste stompnen, huars åkrar
    ähra noterade medh P
6. Betishaghar.
7.  Måse.
8. Engh haghar.
    God lägenheet med eke, böke, tim-
    berskogh, såsom till suediefall,
    och god uthmark och godt fiskewatn
    såsom och goda humblegårdar.
    Wthmarken strecker sigh jn till El-
    meröör, Klöfwehalla, Borsebroo,
    Tongehall, Töpekiella, Söregiöl,
    Tingzmåse, Brökiansåås, Are-
    näs källa och sedan j Fure siö.
 
(Karttext:)

Lacus Furen
Siö
Scala ulnarum

1  Gard ms