Nya Bergkvara:28


(Rubrik:) Trästenshult Almosery sokn Kinnewaldz härett

1. Trestenshult  skattegård 1

2. Vthsäde                                                                                             8 1/4 tunna
    J åkergerdet befins ilak saniordh.
3. Engh till                                                                                             50 stackar
    när medelmåtigh gräßwext ähr.
    och ähr engan skogig och myckit
    skarp.
4. Betishaghe
5. Måße
    God lägenheet med eeke, böke
    och timberskogh, dock jngen
    synnerligh uthmark till booskap.
6. Quarn huilken går höst och wår.
    Ålefiske wid holmabron och strec-
    ker sigh mit j strömmen, såsom
    och wid gården ähr och temmeligit
    fiskewatn.
    Uthmarken strecker sigh till holma
    broon och mit i Kråkewijk, till
    Kråkebroo och sedan sunnan medh
    Ketlakorre(?), Gräßhallan, sunnan
    för Carlstorp och i Ramsiön, sedan
    norr för Carlstorp, Bremyr, Tiu-
    rabacken, Småmosarna, Norr Mer-
    kis(?) böök emillan Gräßkulla
    ägor till Höltebacken.
 
(Karttext:)

Scala ulnarum