Nya Bergkvara:35-36


1. Måsebrohult frelse hemman 1 rentar                                                                      3 lispund   
    smör
2. Vthsäde                                                                                                                  8 tunnor
    Suartmylle åker med monga stenar
    och röör.
3. Engh till                                                                                                                   40 stackar
    när gräßwext ähr och ähr engan
    skogigh och stenigh.
    Goda humblegårdar.
    Quarn gåår höst och wåår.
4. Betis hagar
    Jngen lägenheet med skogh och
    vthmark.
 
5. Norra Wrångaböke frelse hemman 2 rentar                                                           8 lispund smör
6. Vthsäde                                                                                                                  16 ½ tunna
    Sank suartmylle åker med mon-
    ga stenar och röör såsom flathellar
7. Engh till                                                                                                                   150 stakar
    när medelmåtigh gräswext ähr.
    Engan ähr skogig och stenigh.
8. Betishagar.
9. Humblegårdar.
10. Een holma. God lägenheet med bööke, eke
     och fureskogh, dock jngan syn-
     nerligh vthmark.
     Fiskewatn befins.
 
(Karttext:)

Siö
Scala ulnarum