Nya Bergkvara:37-38


(Rubrik:)  Broorsmåla Almoserijds sokn Kinnewaldz herett

1. Broorsmåla f
relse hemman 2 rentar                                                                        5 lispund      
    smör
2. Vthsäde                                                                                                                  19 ½ tunna
    Suartmylle åker med mongha stenar
    och röör sampt flathellar
3. Engh till                                                                                                                    210 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr
4. Betishagar.
5. Holmar.
   Quarnstelle befins huilket kan
   gå höst och wåår
   Jngen lägenheet med fiskewatn
   skogh eller uthmark.
 
(Karttext:)

Scala ulnarum