Nya Bergkvara:4


(Rubrik:) Læntafla på högwälborne herres herr Carl Carlsons
Gyldenhielms sätesgodz j Småland vnder Berqwara
och Trestens hult belägne Anno 1638.
 
(Med kyrksymbol:)

Almosewij
Arisåås
Bergunda
Blädinge
Harele
Kalßwijk
Kräklinge
Skatelöf
Torsåås
Wißlanda
Vrshult
Wäderslöf 
Östergät
Öya
Öyaby
Öör
 
(Med gårdssymbol:)
 

Arenes
Askunnatorp
Beckeskogh
Berqwara
Blåtorpet
Blädingsåås
Broorsmåla
Böckebråten
Carlstorp
Croneborgh
Eckna
Ellanda
Eßpetuna
Froarp
Fåleboda
Gerde
Geßemåla
Gimla
Grymteboda
Gröwijkan
Gynsylta
Halåkra
Hernisåås
Holmen
Hult
Hunamåla
Huseby
Huseby
Hökerydh
Idekulla
Kassehult
Kastensmåla
Kiempamåla
Krogstorp
Körnåkre
Lilla Rösmåla
Liungzåhra
Longwij
Långtorp
Midingzbråte
Midingztorp
Måsebrohult
Norra Wrångaböke
Nye Berqwara
Odensiö
Dufwalahult
Påtetorp
Ramsbergh
Ramßåkra
Rumpersmåla
Siöarij
Siöboll
Skielsnääs
Skiölgersmåla
Slattimåla
Stora Rösmåla
Ströby
Sunnit
Sönneröön
Söralla
Söra Vrångaböke
Trestenshult
Tveitary
Tugit
Vstred
Vthnäs
Wlfegraf
Wrångeboda
Wästanhaga
Wästre Elmhult
Östra Elmhult
 
(Med övriga symboler:)

Agnanäs
Bieller
Blidingsholma Bone
Borgenäs
Bossgården
Brenneborg
Dunshult, 
Elmeborg
Eßbjörnemåla
Frankenäs
Fårshult
Getnön
Gransholmen
Hafsiömoo
Horgeboda
Hukeqwarn
Hulwijk
Hunsßhult
Igilön
Jnlyckehult
Jrßbygd
Iräshulta
Kiellehult
Klasamåla
Korrelycka
Lunnisby
Lästad
Mankanäs
Midingztorp
Miölkenabben
Moggeboda
Mölekulla
Olufzlycka
Oöß
Ramnaborg
Ringzhult
Rotahult?
Rydh
Rößwijk,
Röörswijk
Sannehult
Sunslät
Sibbenäs
Skiäggelösa
Slastorp
Stäglesylta
Söby
Timmeröön
Tofatorpet
Toftåsa
Wastragat()
Wglekull
Vlfööön
Åsen
Åsen
Örnahult
 
(Karttext:)

Bergöön
Cirköön
Fornön
Froßön,
Giöl
Giöl
Grefsiön
Haröön
Helgesiön
Kinnewalz härad
Konge härad tager här emot
Kräklinge
Lacus Mien
Lacus Salen
Lacus Åsen
Moras
Ramsöö
Röösiön
Timmeröön
Wexsiö
Åsen