Nya Bergkvara:41-42


(Rubrik:) Midingzbråta Urshulta sokn Kinnewaldz häredt

1. Midingzbråte f
rälse hemman 1 räntar                                               5 lispund smör
2. Vthsäde                                                                                            12 ½ tunna
    Mulljord med sand beblandat
3. God engh till                                                                                      160 stackar
    Engan ähr skogigh
4. Betis hagar.
5. Humblegårdh.
    Godt fiskewatn och gångade
    quarn åhrlighen.
6. Befinns och itt ålafiske.
    Godh lägenheet med skogh och
    vthmark.
 
(Karttext:)

Lacus Mien
Börke siön
Scala ulnarum