Nya Bergkvara:43-44


(Rubrik saknas)

1. Hiortalydh.                                                                                       

2. Uthsäde                                                                                            6 tunnor
    J åkergerdet ähr muliord medh
    monga steenröör.
3. Engh till                                                                                             40 stackar
    när medelmåtigh gräßwext ähr
4. Engh hage
5. Betishage
6. Giöll.
    Engan ähr stenigh sank och medh
    store backar.
7. Backar.
    Fiskewaten qwarn befins, hwil-
    ken gåår höst och wåår.
    Jngen synnerligh lägenheet med
    skogh och vthmark.
 
9. Carlstorp.
10. Vthsäde                                                                                          3 ½ tunna
      J åkergerdet ähr stenigh alfiord,
      bär sällan.
11. Engh till                                                                                           20 stackar
      när gräswext ähr.
      Engan ähr stenigh och sanck.
12. Betis haghe.
13. Humblegårdh.
      Skogh och uthmark befins
      jntet till bemälte torp uthan
      skogen komma andra der om
      kringh boandes till.
14. Biellerhult
15. Vthsäde                                                                                          10 ½ tunna
      Åkeren ähr full med monga
      steen röör och flathellar.
16. Engh till                                                                                           80 stackar
      när gräswext ähr
17. Betishage
18. Backar
      Engen ähr skogig och med
      monga odugelige backar.
19. Humblegårdar. 
      God lägenheet med skogh
      och vthmark.
      Fiskebewatn befins jntet.                                                                                      

(Karttext:)


Hiortalydh
Carlstorp
Biellerhult.
Scala ulnarum