Nya Bergkvara:45-46


(Rubrik saknas)

1. Biellernäs

2. Vthsäde                                                                                           10 tunnor
    J åkergerdet ähr alt sandjord
3. Engh till                                                                                            140 stackar
    när medelmåtig gräswext ähr
    Engan ähr sank.
4. Qwarn.
5. Betishage.
    Lägeenhet med skogh, vthmark
    och fiskewatn.
6. Höölador
7. Bemerker lanna merke emillan
   Sweriges och Norgis gräns.
 
8. Börkebråten
9. Vthsäde                                                                                            12 tunnor
    J åkergerdet ähr muliord
    med mongha stenar och röör.
10. Engh till                                                                                           130 stackar
      när gräswext ähr.
      Enghan ähr myckit skogig och
     stenigh.
11. Betis hagar.
12. Flyge giöll
13. Måsse.
      Jngen synnerligh lägenheet
      medh fiskewatn qwarn
      skogh eller vthmark.
      Vthmarken strecker sigh
      jn till Lammans beck.

(Karttext:)

Biellernäs
Börkebråten