Nya Bergkvara:47-48


(Rubrik saknas)

1. Ramsbergh

2. Vthsäde                                                                                             9 tunnor
    J åkergerdet ähr alt swartmylle åker
3. Engh till                                                                                              60 stackar
    När medelmåtigh gräswext ähr
4. Betishage
5. Hölke siön
    Fiskewaten befins och jngen lägenheet
    medh skogh och vthmark
 
6. Slattismåla
7. Vthsäde                                                                                            10 ½ tunna
    J åkergerdet ähr muljord och full med stenar
    och röör
8. Engh till                                                                                             105 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr
9. Betishage
10. Humblegårdar
11. Ålefiske
12. Qwarn
13. Bro öfwer åån.
      Humblegårdar qwarn fiskewatn befins
      och god lägenheet med skogh och vthmark.
 
(Karttext:)

Scala ulnarum
Ramsbergh
Slattismåla