Nya Bergkvara:49-50


(Rubrik saknas) (Blyertsanteckning: Allmunderyds sn, Kronobergs län)

1. Bemerker Kompersmåla

2  Vthsäde                                                                                            9 tunnor
    J åkergerdet  ähr muliod med monga
    stenar och röör
3. Engh till                                                                                             63 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr
    Engen ähr skogigh och stenigh
4  Humblegårdar
5  Stom siön
    Lägenheet med skogh Vthmark
    och fiskewatn
 
6. Hunamåla.
7  Vthsäde                                                                                            9 ½ tunna
    J åkergerdet ähr monga stenar och
    röör
8  Engh till                                                                                             67 sackar när          
    gräswext ähr
    Engan ähr skogig och stenigh.
9  Betishage.
10 Giöll
11. Mie siö
     Qwarn, fiskewatn befins och
     god lägenheet med skogh och vth-
     mark.


(Karttext:)

Kompersmåla
Stom siön
Hunamåla