Nya Bergkvara:53-54


(Rubrik saknas)

1. Blåtorpet.

2. Vthsäde                                                                                            2 ½ tunna
    j åkergerdet ähr muliord.
3. Engh till                                                                                             40 stackar
    när medelmåtig gräs-
    wext ähr
4. Dref siön.
5. Steen siön.
    Lägeenhet medh  skogh vth-
    mark och fiskewatn.
6. Skiölgersmåla
7. Vthsäde                                                                                            3 1/4 tunna
    J åkergerdet ähr muliord
    med monga stenar och
    röör .
8. Engh till                                                                                             36 stackar
    när gräswext ähr.
    Lägenheet med skogh
    och vthmark
Betis hage.1
10. Wärahultz engh till                                                                           40 stackar
      när medelmåtigh
      gräswext ähr.
11. Kiempamåla
12. Vthsäde                                                                                          3 ¼tunna
      j åkergerdet ähr mul-
      jord med monga stenar
      och röör
13. Engh till                                                                                           20 stackar
      när gräswext ähr.
      Lägenheet med skogh
     och vthmark.
14. Beckeskogh
15. Vthsäde                                                                                          1 ½ tunna
      J åkergerdet ähr sandjord
16. Engh till                                                                                           40 stackar
      när gräswext ähr.
17. Betis hage
      Lägenheet med qwarn fiskewatn och vth-
      mark
18. Kååll hage.
19. Lilla Röößmåla.
20. Vthsäde                                                                                          5 ¼  tunna
      J åkergerdet ähr muliord med monga ste-
      nar och röör
21. Engh till                                                                                           80 stackar
      när gräswext ähr
22. Betishage.
23. Röö siön.
     Qwarn fiskewatn befins, och god lägenheet
      med skogh och vthmark.
 
(Karttext fol 53:) 

Blåtorpet
Dreffsiön
Steensiön
vthmarck
Skiölgersmåla
Kiempamåla
Kiöll(?)
Wärahultz engh
Beckeskogh
 
(Karttext fol 54:)

Lilla Rößmåla.
Röö siön

1 Betis hage skrivet i rött.