Nya Bergkvara:55-56


(Rubrik saknas)

1 Dufwala hult

2 Vthsäde                                                                                             13 ¼ tunna
3 Engh till                                                                                              170 stackar
    när gräswext ähr
4 Jbidem 1 gård räntar                                                                         3 lispund smör
5 Vthsäde                                                                                             15 tunnor
    J åkergerden ähr swartmylle åker
6 Engh till                                                                                              190 stackar
   Jngen lägenheet med skogh och vthmarck.
7. Betis hagar.
 
8 Stora Röößmåla
9 Vthsäde                                                                                             9 ½ tunna
    J åkergerdet ähr muliord med monga stenar
    och röör.
10 Engh till                                                                                            176 stackar
     när gräswext ähr.
     Lägenheet med qwarn fiskewatn
     skogh och vthmark.
 
(Karttext:)

Dufwala hult
Stora Rößmåla
Scala ulnarum