Nya Bergkvara:57-58


(Rubrik saknas)

1. Froary

2. Vthsäde                                                                                            8 ½ tunna
    J åkergerdet ähr sandiord.
3. Engh till                                                                                             200 stackar
    när gräswext ähr.
4. Jbidem 1 gård
5. Vthsäde                                                                                            9 ½ tunna
6. Engh till                                                                                             210(?) stackar
    Lägenheet med fiskewatn,
    skogh och vthmark.
7. Betis hage
8. Lacus Åsnen.
 
9. Siöarij
10. Vthsäde                                                                                          12 tunnor
      J åkergerdet ähr muliordh
      med monga stenar och röör
11. Engh till                                                                                           120 stackar
      när gräswext ähr
12. Humblegårdar.
13. Betis hage
      Jngen synnerlig lägenheet
      med skogh och vthmark.
14. Habelta fioll
15. Klämisholma
      Jngen synnerlig lägenheet
      med skogh och vthmark.
 
(Karttext:)

Lacus Åsnen
Froary
Mörtholmen
Siöary
Habelta fiolt
Klämisholma